Startbijeenkomst Nieuw Crooswijk - Huis van Inspiratie

De startbijeenkomst van Huis van Inspiratie, op 31 oktober jl. in zalencentrum Pro Rege, is goed bezocht. Veel geïnteresseerden zetten de eerste stap in het co-creatietraject van dit bijzondere woonplan: inspiratie opdoen én meedenken over de indeling en uitstraling van de woningen. De eerste reacties op de schetsen en mogelijkheden van de woningen zijn enthousiast!