Aanvraag Villa Sassenheim ingediend

 

Voor het plangebied is geen  beeldkwaliteitsplan van toepassing, wel moet het ontwerp voldoen aan de welstandsnota, die aangeeft dat de nieuw te bouwen woning karakteristieken moet overnemen van de omringende bebouwing, zowel in materiaalgebruik als in uitstraling. 

Als inspiratie hebben we het “prairiehuis” van Frank Lloyd Wright gebruikt (aangedragen door opdrachtgever). Deze stijl sluit mooi aan op de omgeving. Kenmerken van het prairiehuis zijn: licht hellende daken, beschermende overstekken, lage hoogten, rustige silhouetten, compacte massieve schoorsteen, laag aangezette terrassen, uitgebouwde lage muren die de tuin begrenzen* en vooral de horizontale lijnen/vlakken (prairie).

De gekozen vormstijl past goed op de hoekkavel, waarbij de woning samen met de uitgebouwde lage muur in een L vorm de omzoming vormt voor de tuin, op de hoek een hoge bouwvolume en aflopend naar beide uiteinden met een lage bouwvolume, gesloten naar de omgeving en open naar de “binnentuin”.

De opdrachtgever heeft gekozen voor een duurzaam / levensloop bestendig woonprogramma, wonen en slapen op de begane grond en met gasten verblijf ( 2 slaapkamers + extra badkamer) op de verdieping, het woonprogramma reageert duidelijk op de vormstijl, begane grond van groot formaat en een compacte 1ste verdieping.

Voor de afwerking worden warme en natuurlijke materialen gebruikt, zoals hardsteen voor de plint, waterslagen en muurafdekkers, de gevelbekleding in een lichte kleur Hilversums formaat baksteen, stootvoeg loos en in wildverband, houtenkozijnen met penanten in houten verticale laten. Dakbedekking in kalzip (aluminium) met geïntegreerde zonnepanelen,  goot en overstek in dezelfde materiaal als het dak. De gekozen materialen en de manier waarop uitgevoerd dragen extra bij aan de horizontale belijning.

Meer van dit project is te vinden op onze projectpagina Villa Sassenheim

*bron: tekst uit het boek Wright van Bruce Brookes Pfeiffer (TaschenLibrero).