Tweede woonworkshop van 'Huis van Inspiratie' blijkt groot succes!

Het uitgewerkte plan, waar de zaken die tijdens de startbijeenkomst ter sprake kwamen, in verwerkt waren, werd enthousiast ontvangen. In de presentatie van het plan kwam de precieze samenstelling met 3- en 4-laagse woningen uitgebreid aan bod. Klik hier voor het vervolg van het verslag